I - BOX universal
Rewolucja w montażu podtynkowym

Jeden za wszystkie! Montaż podtynkowy jeszcze nigdy nie był tak prosty. I-Box universal firmy Hansgrohe to pierwszy zestaw podstawowy, który integruje wszystkie funkcje instalacji podtynkowej DN15 i DN20. Dotychczas zarówno rozwiązania standardowe jak i termostatowe wymagały czterech różnych zestawów podstawowych jeden ibox universal nadaje się do sześciu różnych rozwiązań funkcyjnych oraz pasuje do wszystkich linii armatury Axor i Hansgrohe.[i-box.gif - 24KB]

Dzięki jego przemyślanej konstrukcji, pomyłki i błędy przy montażu należą już do przeszłości.
Ibox universal współgra ze wszystkimi systemami instalacji, rodzajami podłączeń, wykończeniami, zapewnia absolutna szczelność i tłumi drgania, w komplecie znajduje się też jednostka płucząca.

Przekonajcie się sami o zaletach jakie niesie rewolucja w montażu podtynkowym!

Zalety produktu:

1. Symetryczna rotacja Dzięki symetrycznej konstrukcji ibox'u uniwersalnego wszystkie podłączenia są jednakowe. Ważne, by podłączenia wody zimnej i gorącej były po przeciwnych stronach. W przypadku baterii prysznicowej można zastosować zarówno odejście górne jak i dolne.
Przy podłączeniu obydwu odejść, np. do baterii wannowej, dolne odejście jest priorytetowe.

2. Wielorakie możliwości instalacyjne Pasujący do wszystkich znanych systemów instalacyjnych i typów podłączeń, z dwupoziomowym mocowaniem i przyłączami DN 20 ibox universal pozwala na prawdziwie uniwersalne rozwiązania montażu.

3. Szczelny ze wszystkich stron Gumowe uszczelki wokół wszystkich czterech przyłączy oraz rozeta nośna chroniąca przed wodą pryskającą od zewnątrz stanowią dla wilgoci barierę nie do pokonania.

4. Tłumienie drgań Mosiężny korpus ibox'u uniwersalnego opiera się na uszczelkach, co zapobiega przenoszeniu drgań z instalacji wodnej na mury. Przykręcenie rozety nośnej do obudowy ibox'u, a nie do bloku funkcyjnego oraz dodatkowa uszczelka tłumią drgania aż do płytek ściennych.
Dodatkowe tłumienie drgań staje się zbędne.

5. Łatwe płukanie Zawarta w przesyłce jednostka płucząca, którą można zamontować w różnych pozycjach, umożliwia dokładne przepłukanie instalacji zgodnie z normą DIN 1988.

6. Bezpieczny i ekonomiczny Uniwersalny zestaw podstawowy zawiera jedynie blok przyłączeniowy. Cenny blok funkcyjny jest dostarczany i montowany razem z elementem zewnętrznym. Zapobiega to problemom w fazie prac budowlanych, takim jak kradzież, zabrudzenia lub zamarznięcie elementów oraz czyni zbędnym magazynowanie kosztownych produktów.

Montaż zestawu podstawowego:Wszystko w komplecie

I-Box universal, kołnierz uszczelniający, 3 elementy do redukcji z ¾" na ½", 1 korek ¾", jednostka płucząca, osłona, 1 korek do montażu surowego wylewki wannowej Exafill (z kompletem odpływowym i przelewowym), instrukcja montażu. Dodatkowe zamawianie osprzętu staje się zbędne.

Porada montażowa

Aby przykręcić elementy przyłączeniowe, należy przy pomocy rury z gwintem ¾" umocować ibox universal w imadle.
We właściwej pozycji

Punkty orientacyjne pomogą ustawić ibox universal we właściwej pozycji.
Idealne połączenie

Ibox universal jest odpowiedni dla wszystkich znanych systemów rurociągowych. Każdą końcówkę możemy podłączyć bezpośrednio.

Pasujący do wszystkich systemów instalacyjnych:

Dwa poziomy mocowania i duży wybór sposobów montażu czynią ibox universal odpowiednim dla każdego typu instalacji.

Płukanie zgodne z normą DIN 1988v
Zawarty w przesyłce element płuczący umożliwia bezproblemowe płukanie instalacji.

Korek do odpływu Exafill

Aby po sprawdzeniu instalacji rurociągowej i napełnieniu wanny poprzez wylewkę Exafil (z odpływem i przelewem) można było zamknąć dopływ i jednocześnie podnieść ciśnienie wody w całym systemie rurociągowym, do przesyłki dołączono korek do odejścia Exafill:

Wiertarka tarczowa 127mm

Kulista forma ibox'u uniwersalnego umożliwia zastosowanie wiertarki tarczowej, a dzięki temu precyzyjne wykorzystanie przestrzeni.

Kołnierz uszczelniający do instalacji przyściennej

Aby zapewnić absolutną szczelność instalacji przyściennej, dociskamy zawarty w przesyłce kołnierz uszczelniający do nałożonego na ścianę tworzywa PCI Lastogum lub innego porównywalnego tworzywa uszczelniającego.

Montaż zestawu zewnętrznego:

Wszystko w komplecie

I-box universal - blok funkcyjny, śruby, rozeta nośna, osłonki uchwytu, adapter uchwytu, uchwyty i instrukcja obsługi. Wszystko gotowe do kąpieli!

Wyrównanie do płytek 25 mm.

Po zamontowaniu płytek obcinamy wystający brzeg ibox'u uniwersalnego przy pomocy noża do 2 mm poza linię płytek. W ten sposób zapewnimy absolutną szczelność pomiędzy otworem w ścianie a ibox'em.

Wypełnienie silikonowe

Aby zagwarantować absolutną szczelność także względem wody pryskającej od zewnątrz, przerwę pomiędzy płytkami i box'em uniwersalnym wypełniamy silikonem.

Demontaż elementu płuczącego

Przed zamontowaniem bloku funkcyjnego demontujemy jednostkę płuczącą wykręcając śrubę imbusową 5. Należy pamiętać o zakręceniu wody!

Montaż bloku funkcyjnego

Przy pomocy zawartych w przesyłce śrub skręcamy blok funkcyjny bezpośrednio z elementem przyłączeniowym.

Przykręcenie rozety

Rozetę nośną przykręcamy do korpusu ibox'u uniwersalnego przy pomocy śrub z tworzywa sztucznego (wyciszenie dźwięków). Gumowa uszczelka chroni przed pryskającą wodą także w obrębie fug.

Rozeta wierzchnia bez śrub

Rozetę wierzchnią nakładamy na rozetę nośną. Gumowa uszczelka chroniąca przed pryskającą wodą jak i pierścienie wokół otworów na uchwyty zapewniają stabilność.

Przymocowanie uchwytów

Ostatni krok to przykręcenie uchwytów.

Finał

W rekordowo krótkim czasie, bez zamawiania osprzętu i dodatkowych pomocy montażowych dla różnych typów instalacji zamontowaliśmy ibox universal - pora na dowolny zestaw zewnętrzny.