Oferujemy usługę umożliwiającą wytwarzanie korków lodowych w rurach instalacyjnych do średnicy 2".
Umożliwia to w sposób niezwykle skuteczny i szybki zatamowanie wypływu wody i dokonanie naprawy bez kosztownego spuszczania wody z układu grzewczego.

Można w ten sposób:
 • dokonywać demontażu grzejnika bez spuszczania wody z całej instalacji grzewczej;
 • wymieniać nieszczelne zawory na rurociągach;
 • skracać gałązki przyłączeniowe od grzejników;
 • dokonywać wymiany zaworów podpionowych;
 • wykonywać wszelkie prace, do wykonania których niezbędne jest spuszczenie wody z rurociągu.

 • Warunek jest jeden:
  - na czas mrożenia trzeba pozbawić wodę możliwości przemieszczania się wewnątrz rury. Oto przykładowy grzejnik żeliwny zamontowany łazience na III p. w bloku mieszkalnym o wysokości XI kondygnacji. Na spuszczenie wody podczas sezonu grzewczego administracja budynku nie wyraziła zgody. Prace remontowe, przynajmniej w łazience, zostałyby wstrzymane do czasu letniej przerwy w grzaniu.
  I kłopot, i niepotrzebna zwłoka.
  Za pomocą zestawu mrożącego wyposażonego w gaz (dwutlenek węgla – 72 oC) zamrożono jedną z gałązek uniemożliwiając wypływ wody będącej pod znacznym ciśnieniem. Cała operacja trwała około 15 min – łącznie z założeniem zaworu odcinającego na powrocie z grzejnika.
  Proste ?

  Usługa dostępna warunkowo i tylko po wcześniejszym ustaleniu warunków i terminu.